กิจกรรมทั้งหมด

Date : 25 / 01 / 2017

 • Date : 25 / 01 / 2017
  SETA2017ตอบโจทย์นโยบายEnergy 4.0 กระทรวงพลังงาน

  SETA 2017 ตอบโจทย์นโยบายEnergy4.0ของกระทรวงพลังงาน โดยเป็นเวทีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของ  ระบบการสำรองพลังงาน  การพัฒนา Smart City, Smart Grid ขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตาม RoadMap

  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม“Towards A Low-Carbon Society” ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และ เมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้   เน้นเทรนด์อุตสาหกรรม Hybrid และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

   นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ซึ่งร่วมในการแถลงข่าวการจัดงาน กล่าวว่า  การขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0ของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ    เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง นั้นสอดคล้องกับประเด็นที่จะนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน SETA 2017”  อาทิ เรื่องของระบบการสำรองพลังงาน   (Energy Storage)   การพัฒนา Smart City, Smart Grid ขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตาม RoadMap

   รศ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภายในงานที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแสดงนิทรรศการที่สะท้อนความมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และด้านการสนับสนุนการกำกับดูแล       ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

   รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 กล่าวว่า “งาน SETA 2017 ในปีนี้ มุ่งเน้นถึงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไฮบริด และรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ กว่า 200 บริษัท เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยตั้งเป้า ผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน จำนวนกว่า 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก”

   การจัดงานครั้งนี้จะมีวิทยากรปาฐกถาหลัก ได้แก่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอกเตอร์แมกซิมัส จอนนิตี้ อองกิลิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย (Dr. Maximus Johnity Ongkili,  Minister of Energy, Green Technology and Water, Malaysia) ฯพณฯ เฆซุส มิเกล ซันส์  เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (H.E. Jesús Miguel Sanz, Ambassador and Head of Delegation of the European Union in Thailand) แอคเนตา ไรซิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สมาคมนิวเคลียร์โลก (Ms. Agneta Rising, Director General ofWorld Nuclear Association) และฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ    เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Shiro Sadoshima, Ambassador of Japan in Thailand)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Date : 16 / 01 / 2017

 • Date : 16 / 01 / 2017
  สนพ. เปิดตัวแอปฯ “ชีวิตหาร 2”

  สนพ. เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “ชีวิตหาร 2” เชิญชวนคนไทยแชร์ไอเดียประหยัดพลังงาน การใช้ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ดึง แสตมป์ อภิวัชร์ นักร้องร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “ชีวิตหาร 2” ตามโครงการรวมพลังหาร 2 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด พร้อมทั้งสามารถแชร์ไอเดียวิธีการประหยัดพลังงานให้คนอื่นได้ทราบ พร้อมกันนี้ยังมีข้อมูลเทคนิคการประหยัดพลังงานที่อ่านง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ทั้งนี้การใช้งานแอปฯ สามารถทำได้ง่าย โดยถ่ายรูป หรือ Selfie หรือเลือกรูปจากโปรไฟล์ ผ่านแอปฯ “ชีวิตหาร 2” โดยนำรูปมาแมทช์กับไอเดียหาร 2 ที่มีคลังข้อความไว้ให้ หรือจะครีเอทไอเดียใหม่  ซึ่งแอปฯก็จะเตรียม Template ภาพไว้เรียบร้อย แค่ถ่ายรูป เขียนข้อความ ก็สามารถแชร์ให้ผู้ใช้แอปฯ “ชีวิตหาร 2” คนอื่นๆ ได้ หรือแชร์ขึ้น Facebook, Instagram ได้ง่ายๆ เพื่อให้คุณบ่งบอกความเป็นตัวคุณเองว่า มีไอเดียในการลดครึ่ง...ใช้ครึ่ง...อย่างไรเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

  “โครงการพลังงานหาร 2 เป็นโครงการที่ สนพ.ทำมานานแล้ว และในปี 2560 นี้ สนพ.ก็จะนำกลับมาใช้รณรงค์การประหยัดพลังงานอีกครั้ง แต่จะนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะมือถือเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสังคม”  

  สำหรับโครงการรวมพลังหาร2 ป็นโครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด ด้วยการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงาน ผ่านสื่อสารในช่องทางต่างๆ และภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ชุด “ชีวิตหาร 2” พร้อมทั้งผ่านเทคโนโลยีและระบบไอทีที่ทันสมัย เข้ากับคอนเซ็ปต์ “ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง” เช่น ขณะนี้มีเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านเรือนได้ เมื่อถึงจุดที่พัฒนาไปในอนาคตก็จะช่วยให้เราประหยัด ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ครึ่งหนึ่ง และพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพียงครึ่งเดียว ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานดังกล่าวกำลังก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตของคนไทยทุกคนในขณะนี้

  “การเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ชีวิตหาร 2” ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตอย่างประหยัด เพราะปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมาก เราสามารถนำระบบไอทีมาช่วยผสมผสานทำให้เราใช้ชีวิตหาร 2 ได้ง่ายขึ้นรวมถึงแชร์การใช้ชีวิตแก่คนรอบข้าง ซึ่งเรื่องพลังงานเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เริ่มได้ที่ตัวเราเอง ซึ่งลดครึ่งเท่ากับลดใช้พลังงานที่เกินจำเป็น ใช้ครึ่งเท่ากับใช้พลังงานแค่ที่ควรใช้ แนวคิดรวมพลังหาร 2 นั้นไม่ได้หมายความว่า การประหยัดคือการที่เราต้องอด ต้องลำบาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถลดครึ่ง ใช้ครึ่งอย่างประหยัดได้ โดยที่เราไม่รู้สึกลำบากอะไร”

  นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ สแตมป์ นักร้องที่มีไลฟ์สไตล์เรียบง่ายในการใช้ชีวิตและได้เข้าร่วมแคมเปญภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตหาร 2” กล่าวว่า ส่วนตัวชอบคำว่า “รวมพลังหาร 2”  เพราะว่าจะครอบคลุมหมดเลย เป็นการบอกว่าให้คุณทำเท่าที่คุณทำได้ เมื่อเราทำเท่าที่เราทำได้ ทุกคนก็ทำได้ ในเมื่อทุกคนร่วมกันทำก็จะเกิดผลลัพธ์ของการประหยัดพลังงานตามมา ฉะนั้น “ชีวิตหาร 2” จึงเป็นคำที่ดี เพราะผมเชื่อว่า เราจะทำอะไรต้องไม่ใช่เพราะคนอื่นบอก ชีวิตหาร 2 คือ ไลฟสไตล์ที่แค่บอกว่าคุณทำวันนี้สิ คุณต้องประหยัดพลังงาน แล้วประเทศชาติจะดี ถ้าคุณใช้ชีวิตหาร 2 ให้เหมาะกับคุณ ไลฟสไตล์คุณเป็นอย่างไร คุณลองปรับให้เป็นหาร 2 ดูครับ ซึ่งผมเชื่อว่า การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแอปพลิเคชันที่อยู่ใกล้ตัวเรามาช่วยขยายผลและแชร์ไอเดียด้านการประหยัดพลังงานจะทำให้เกิดรูปธรรมที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการช่วยชาติด้านการประหยัดพลังงานซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเราด้วย

 • Date : 16 / 01 / 2017
  ปตท.เป็นเจ้าภาพบวชพระ87รูปอุทิศเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9

  ปตท. เป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุสงฆ์จำนวน 87 รูปถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   เมื่อเร็วๆ นี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบท น้อมถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง ปตท. เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก โดยมีพนักงานในกลุ่ม ปตท. และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบรรพชา-อุปสมบท รวมทั้งสิ้น 87 รูป 

Date : 15 / 01 / 2017

 • Date : 15 / 01 / 2017
  กลุ่มปตท.บริจาค20ล้านบาทให้โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้"

  กลุ่ม ปตท. มอบเงินผ่านกระทรวงพลังงานบริจาคในโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ให้กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำนวน 20ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

  เมื่อวันที่15 ม.ค.2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สผ. ,ปตท.โกลบอล เคมิคอล, ไออาร์พีซี และ ไทยออยล์  ได้มอบเงินจำนวน20ล้านบาท ผ่านกระทรวงพลังงาน เพื่อบริจาคในโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน  ร่วมส่งมอบให้กับพลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  โดยในการเปิดตัวโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้"ของรัฐบาลในวันที่15ม.ค.มี มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์NBT ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ  คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล  ได้ร่วมนั่งรับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาที่โทรเข้ามาบริจาคเงินอย่างเป็นกันเองด้วย

  สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้จัดเตรียมงบประมาณวงเงิน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน  รวมทั้ง ผ่านโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้"ของรัฐบาลในครั้งนี้ ด้วย ซึ่งเมื่อวันที่  10 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา ทาง ปตท.ก็ ได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน   ที่ได้มีการมอบถุง ยังชีพจำนวน 2,000 ถุง เพื่อส่งไปยังคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี  จากเป้าบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้น 10,000 ถุง มูลค่ารวม 5,500,000 บาท  นอกจากนี้ยังบริจาคน้ำดื่มจำนวน 150,000 ขวด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท และยังมีแผนที่จะซื้อข้าวจากชาวนาจำนวน 100 ตัน ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ต้องการอีกด้วย

  ที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในเหตุการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ปตท. ได้ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

   

 • Date : 15 / 01 / 2017
  กฟผ.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

  กฟผ.ช่วยน้ำท่วมใต้ต่อเนื่อง ล่าสุดนำถุงยังชีพจำนวน 500ชุด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560ที่ผ่านมา นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายพิพัฒน์ ราษฎร์ศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ นายพิพัฒนธิชัยขนาบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ(อสอ. )และ ผู้ปฏิบัติงานกฟผ. ลงพื้นที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  

   โดยกฟผ.มีการจัดมอบถุงยังชีพจำนวน 500ชุด น้ำดื่ม จำนวน1,000ขวด ผ้าห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าเพื่อให้ผู้ประสบภัย ที่เข้ามารับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.และทีม อสอ.ได้ระดมมาจากส่วนกลาง สำนักงาน บางปะอิน ราชบุรี และสำนักงานอ่าวไผ่  ได้มาร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน และ ได้ช่วยทำความสะอาดโรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

  โดยสำหรับการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ก่อนหน้านี้  กฟผ.ได้นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ รวม 3 คัน จำนวนน้ำ16,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บริเวณปากทางเข้าคลองใหญ่ ถนนประชาอุทิศ จ. กระบี่ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนไปแล้ว จำนวน 5,500 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด  นอกจากนี้ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ยังได้ร่วมกับชาว อ.เทพา จ.สงขลา นำเรือท้องแบนจำนวน 3 ลำ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  อีกทั้ง พนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อร่วมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งนี้ด้วย  

Date : 14 / 01 / 2017

 • Date : 14 / 01 / 2017
  ปตท. กฟผ.จัดงานวันเด็ก2560เน้นทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่9

  องค์กรด้านพลังงาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 อย่างคึกคัก โดยปตท.เน้นกิจกรรมท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา ในขณะที่กฟผ.ก็น้อมนำ 9 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินรอยตาม ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอทำดี”  

   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสาน  พระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ การเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพลังในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริง”  โดยงานจัดขึ้นอย่างคึกคัก สนุกสนานที่อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

  การจัดงานวันเด็กในปีนี้  กลุ่มปตท.มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการ “ท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา” โดยเด็กที่เข้าร่วมงานจะเพลิดเพลินไปกับเกม รวมถึงกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัล นอกจากนี้ ยังได้จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย

  นายเทวินทร์ กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยกลุ่ม ปตท.  ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ รวมถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง  และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติม

  ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ( กฟผ. )ชวนเยาวชนไทยร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี พร้อมมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กว่า 4,000 คน

  โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยการน้อมนำแนวคิด 9 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินรอยตาม ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอทำดี” โดยจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นกล้าอาชีพ” ซึ่งเป็นการสอนให้รู้จักความพอเพียงและเอาชนะความยากจน รวมทั้งสร้างทักษะและประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน กฟผ. ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อมอบความสนุกสนานให้เด็กๆอย่างเต็มที่ อาทิ การประกวดร้องเพลง การวาดภาพระบายสี เครื่องเล่นบังคับวิทยุ กิจกรรมโซนสนุกเพื่อสุขภาพ จักรยานปั่นไฟ ปาเป้า เค้กหรรษา และบ้านบอลลูน ซึ่งมีการสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า ปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

  ด้านสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดยนายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมพร้อมทั้งคณะกรรมการและองค์กรสนับสนุนเดินทางไปมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน รวม จำนวน1แสนบาท ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย