กิจกรรมทั้งหมด

Date : 09 / 11 / 2017

 • Date : 09 / 11 / 2017
  ปตท.รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017

  ปตท. รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

   เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017 หรือ รางวัลหุ้นยั่งยืน จาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Date : 07 / 11 / 2017

 • Date : 07 / 11 / 2017
  กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum 2017 เตรียมพร้อมรับมือ Disruptive Technologies
  กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11 นำเสนอศักยภาพและนวัตกรรมงานบริการ กฟผ.เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล พร้อมรับมือ Disruptive Technologies
   
  วันที่7 พฤศจิกายน 2560) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11  ภายใต้หัวข้อ “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry” โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ ภายในงานมีบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP)  วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และด้านการจัดการพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
   
  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า งาน EGAT Energy Forum 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในงานบริการต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจงานบริการและธุรกิจเชื้อเพลิง รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. ในยุค Energy 4.0
   
  สำหรับจุดเด่น (Hilight) ของงานครั้งนี้ คือ การนำเสนอ Disruptive Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยพบกับ 24 สุดยอดหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมผลิตไฟฟ้า งานบริการ O&M และธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ.” ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำของโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากบริษัทในเครือของ กฟผ. และสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  รวมถึงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Energy 4.0” โดย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการบรรยายพิเศษเรื่อง “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry” โดย นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
   
   
   นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการศักยภาพของ กฟผ.  ชุด “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies” นำเสนอความรู้ทางวิชาการจำนวน 9 ด้าน ได้แก่ ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนและแจ้งเตือนความปลอดภัยเขื่อน 4.0,  การบริหารจัดการอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, นวัตกรรมธุรกิจงานบริการโรเตอร์, ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา, กระบวนทัศน์อนาคตพลังงานไทย, แผนการพัฒนาศูนย์วิชาการงานเดินเครื่องและงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าอัจฉริยะ, นวัตกรรมธุรกิจการบริการด้านเคมีภัณฑ์ของโรงไฟฟ้า, ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และพบกับ 24 หัวข้อสัมมนา ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ห้อง คือ ห้องที่ 1 เรื่อง การเดินเครื่องและประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง (Operation and Efficiency), ห้องที่ 2 เรื่อง การบำรุงรักษา (Maintenance and Engineering), ห้องที่ 3 เรื่อง ความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry) และห้องที่ 4 เรื่องLNG, เถ้าลอย (Ash) เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   
  ทั้งนี้ การจัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ  และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในระดับสากล ทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

Date : 06 / 11 / 2017

 • Date : 06 / 11 / 2017
  กระทรวงพลังงานในมุมศิลปะ มอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ " มีพลังงาน มีความสุข"
  กระทรวงพลังงานในมุมศิลปะ  "อนันตพร " มอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข”โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงาน โดยเชิญคนดังในวงการจิตรกรรม  เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และศิลปินเซอร์เรียลลิสม์ ประทีป คชบัว  เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
   
   
  เมื่อวันที่6พ.ย.2560   ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 5 ในหัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข” โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน   นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน  ร่วม มอบโล่ เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะ การประกวด พร้อมด้วยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และศิลปินเซอร์เรียลลิสม์  ประทีป คชบัว  เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
   
  โดยการจัดการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก กว่า500 ผลงาน   ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด  ที่จะต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และต้องเป็นภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ ในกิจการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการส่งเสริมพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 100 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานที่เข้ารอบเพื่อร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและวาดภาพเชิงปฏิบัติการ ประเภทละ 16 ผลงาน รวมเป็น 64 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการประกวด อาทิ การศึกษาดูงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การอบรมและสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ส่วนการตัดสินในรอบที่สอง จะเป็นการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในแต่ละประเภทเพื่อคัดเลือก ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทละ 10 รางวัลและร่วมจัดแสดงผลงานประเภทละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 64 รางวัล เป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท
   
  พร้อมกันนี้ ก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และภาพวาดที่ได้รับการคัดเลือกรวม 100 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดย ผลการประกวด เป็นดังนี้ 
   
  1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทได้แก่ ด.ช.วัชระ แสนศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่ ด.ญ.จันทกานต์หาญพิชานันท์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
   
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทและร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล โรงเรียนบ้านบึงมนูญ วิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายพลวัฒน์ สามิดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชาลิสา เกียรติศิริ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี 
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  3. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดชลบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายเกรียงไกร แก้วสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
   
  4. ประเภทประชาชนทั่วไป 
   
  รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายอภิเดช ศิริบุรี กรุงเทพมหานคร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล45,000 บาท ได้แก่ นายคเชนทร์ พลายบุญ จังหวัดสุพรรณบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นอกจากนั้นยังมีรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
   
  และร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท    
   

Date : 03 / 11 / 2017

 • Date : 03 / 11 / 2017
  เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำ บรรเทาผลกระทบอุทกภัยภาคอีสาน

  กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดการระบายน้ำตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นทันที หลังปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

  นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ปรับลดการระบายน้ำเหลือวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงวันละประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 118 ของความจุเขื่อน หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำส่วนเกิน 432 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำ 183.08 เมตรระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งยังสูงเกินระดับกักเก็บสูงสุดปกติ 1.08 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน2560) จึงยังจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

  ทั้งนี้ การปรับลดการระบายน้ำจะช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มคลี่คลาย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยคาดว่าสถานการณ์เขื่อนอุบลรัตน์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

  ที่ผ่านมา กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยจัดโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของวัดและโรงเรียนในพื้นที่เหนือเขื่อน อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.หนองนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ อ.ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู