กิจกรรมทั้งหมด

Date : 21 / 07 / 2017

 • Date : 21 / 07 / 2017
  ชูอาคารอนุรักษ์ฯคลอง5ของพพ.เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักจัดการพลังงานของประเทศ

  รัฐมนตรีพลังงานตรวจเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5  ของพพ. ชูเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากร นักจัดการพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 174,400 คน 

  เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี  โดยเป็นสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร ของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME

  โดยพล.อ.อนันตพร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้ ว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการพลังงานภายในองค์กร  ซึ่งที่ผ่านมา พพ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงงาน อาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จึงอยากให้เกิดการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามแนวทางที่ พพ.ให้การสนับสนุน

  ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับการรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของ สพบ.ในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 11,950 คนต่อปี  รวมจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 174,400 คน  นอกจากนี้ อาคารที่ทำการของ สพบ.ยังเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการผลิตพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น

  สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ นั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และนับเป็นอาคารภาครัฐกลุ่มแรกที่จะได้รับรองมาตรฐานนี้  โดยในประเทศไทยมีหน่วยงานประเภทโรงงานอาคารที่ได้รับรองแล้วเพียง 138แห่ง และจากทั่วโลกมีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับรอง ประมาณ 11,985 แห่ง

 • Date : 21 / 07 / 2017
  ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส137,600ลูกบาศก์เมตร
  ปตท.รับแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส 137,600 ลูกบาศก์เมตร  หลังลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี 
   
  เมื่อเร็วๆนี้ นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Mr. Ahmad Adly Alias Vice President LNG Marketing and Trading PETRONAS LNG LTD. ร่วมรับเรือแอลเอ็นจีเที่ยวแรกจากปิโตรนาส จำนวน 137,600 ลูกบาศก์เมตร ณ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด จ.ระยอง โดย ปตท. และปิโตรนาส ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีระยะยาว 15 ปี ปริมาณการจัดส่ง 1.2 ล้านตันต่อปี เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติร่วมกันในอนาคต
   

Date : 18 / 07 / 2017

 • Date : 18 / 07 / 2017
  ปตท.นำ2โครงการใหญ่มูลค่ารวม135,000ล้านบาทลงนามข้อตกลงคุณธรรม

  ปตท.จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม 2โครงการมูลค่า 135,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 มูลค่า 96,500 ล้านบาท และโครงการคลัง LNG แห่งที่ 2 มูลค่า38,500 ล้านบาท ด้านรัฐมนตรีพลังงานระบุการทุจริตฝังรากลึกในสังคมไทย วอนทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข ยกระดับประเทศให้โปร่งใส

  เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2560  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง” โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีพลังงาน  นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การที่ปตท.ได้นำ 2 โครงการใหญ่  เข้าสู่ระบบคุณธรรม ที่เปิดให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกระบวนการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล

  ทั้งนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดการทุจริต และลดอันดับการคอร์รัปชั่นให้อยู่ในอันดับไม่เกิน 50 ของโลก จากปัจจุบันที่ยังอยู่ในอันดับที่สูง แต่ยอมรับว่าการทุจริตในไทยฝังรากลึกไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งระบบ แต่ก็ต้องช่วยกันแก้ไข โดยปัจจุบันภาคเอกชนยังเคยชินกับการจ่ายเงินเพื่อให้ได้โครงการ ดังนั้นภาครัฐต้องช่วยปฏิเสธการรับเงินที่ไม่สะอาด เพื่อทำให้ลดการทุจริตในระบบลง อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับ ก็พร้อมและยินดีที่จะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นเต็มที่และตลอดไป

  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. ได้เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมเสนอราคา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส

  โดยการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 เป็นการ ลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้แสดงความประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลราคาล่วงหน้า 8 ราย โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่มกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2564 ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 96,500 ล้านบาท

  สำหรับโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมเสนอราคา 6 ราย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2559 ให้ ปตท. ดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ในวงเงินงบประมาณการลงทุน 38,500 ล้านบาท

  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ยืนยันเดินหน้าต่อต้านการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรณรงค์ค่านิยมต้านการทุจริตทั้งระดับผู้บริหารถึงระดับพนักงาน เพื่อให้เกิดการโปร่งใส มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  

  ในขณะที่ นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรฯ มีคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรมอยู่ 200 คน ปัจจุบันมี 50 คนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการต่างๆแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งการลงนามกับ ปตท.ในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกับเอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลดีต่อประเทศต่อไป

Date : 17 / 07 / 2017

 • Date : 17 / 07 / 2017
  ปตท.เผย"ประดู่ป่า"ต้นไม้ทรงปลูก แปลงFPT 49 อายุครบ20ปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจปกป้องผืนป่า
  ปตท.จัดงาน"เมล็ดพันธุ์แห่งความภักดี..ใต้ร่มพระบารมี พลิกฟื้นคืนผืนป่า  เผย"ต้นประดู่ป่า"ต้นไม้ทรงปลูกอายุครบ 20ปี เติบใหญ่ แข็งแรง และเป็นศูนย์รวมใจในการปกป้องผืนป่า 
   
  งาน"เมล็ดพันธุ์แห่งความภักดี..ใต้ร่มพระบารมี พลิกฟื้นคืนผืนป่า" จัดขึ้นเมื่อวันที่17ก.ค.2560  ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมสำคัญของงานในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9.00 น.  มีการนำเสนอผลสำเร็จการฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชนอย่างบูรณาการและความหลากหลายทางชีวภาพ ของแปลงปลูกป่าFPT 49 โดยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง  และ กิจกรรมฐานเรียนรู้"วัฏจักรธรรมชาติ"   พิธีทำบุญป่า(ต้นไม้ต้นที่100 ล้าน) เพื่อรำลึกถึงบุญคุณดิน น้ำ ป่า 
   
  ในขณะที่ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.00 น. ทางแม่ทัพภาคที่2 พลโทวิชัย แชจอหอ ประธานในพิธี ทำพิธีอัญเชิญธงพระราชทาน"พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต"ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 โดยทั้งแม่ทัพภาคที่2 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) จะร่วมรับมอบกล้าไม้"ประดู่ป่า"  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน "ร้อย๖๕กล้า"   และร่วมกันสร้างโป่งเทียมบำรุงแหล่งน้ำเพื่อสัตว์ป่า 
   
  สำหรับพื้นที่แปลงปลูกป่าFPT 49 นั้นมีความสำคัญในต่อการพลิกฟื้นคืนผืนป่า และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้   โดยมีต้นไม้ทรงปลูกคือ "ต้นประดู่ป่า"ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงปลูกเอาไว้ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9   เป็นองค์ประธานปลูกต้นไม้ต้นที่100 ล้านของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2540   ซึ่งปัจจุบันต้นประดู่ป่า ที่ทรงปลูกนั้นมีอายุครบ20ปี  จากต้นกล้าประดู่ป่าขนาดเล็ก กลายเป็นต้นประดู่ป่า ที่มีลำต้นเติบใหญ่ แข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขา สวยงาม ให้เห็น เป็นศูนย์รวมใจในการปกป้องผืนป่า ระหว่าง ปตท. กับชุมชนรอบพื้นที่ป่า นำมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา
   
  แปลงปลูกป่า FPT 49 นับการพลิกฟื้นคืนผืนป่าครั้งสำคัญของ ปตท. ทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 26,675 ไร่ กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ในปัจจุบัน
   
   
   
  "ต้นประดู่ป่า"ต้นไม้ทรงปลูก ครบอายุ20ปี
   
   

Date : 12 / 07 / 2017

 • Date : 12 / 07 / 2017
  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้ารับรางวัลSAG awards 2017 สาขา Oil and Gasที่สหรัฐฯ

  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย  รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas ในงาน ESRI User Conference2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา โดยรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานกว่า 100,000 ผลงานทั่วโลก

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ตามเวลาประเทศไทย)มีพิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas ในงาน ESRI User Conference2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา  โดยมี  นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้ารับรางวัล ด้วยความภาคภูมิใจ  ในฐานะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็น หน่วยงานราชการด้านพลังงานหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในเวทีระดับสากล

  นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวภายหลังรับมอบรางวัลว่า  รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas  ที่ได้รับนี้  เป็นรางวัลที่มีเกียรติ   อีกหนึ่งความสำเร็จของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและประเทศไทย  เนื่องจากรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) จำนวนกว่า 100,000 ผลงานทั่วโลก

  โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งสิ้น 77 ผลงาน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและถือเป็นหน่วยงานราชการด้านพลังงานหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  นาย วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน